מחשבון לקנות או לשכור דירה

הקפידו על אחידות כל העלויות - בשקלים או בדולרים

מחיר הדירה

עלויות נוספות (מס רכישה, תיווך, שיפוץ, עו"ד, עלות מעבר וכו')

דמי השכירות (עבור הדירה שתשכרו, אם תבחרו בחלופת השכירות)

ההון העצמי שברשותכם

הריבית השנתית שניתן לקבל על ההון העצמי (תוכנית חסכון או חלופה אחרת לבחירתכם, נטו, בניכוי המס)

גובה ההחזר החודשי של המשכנתא (בתוספת הביטוחים)

העליה הריאלית במחיר הדירה שתרכשו (באחוזים לשנה, בניכוי פחת)

תקופת ההלוואה בשנים

מחשבון לרכוש או לשכור דירה נועד לגלות לכם האם מבחינה כלכלית
עדיף לרכוש דירה או שאולי דווקא לשכור.
שימו לב, מדובר במחשבון כלכלי בלבד והוא אינו מביא בחשבון שיקולים אחרים
כדי למלא את הפרטים תוכלו להעזר במחשבונים הנוספים של האתר
וכדי לגלות את שערי הריבית, מומלץ לברר בשוק הערות וטיפים לשימוש במחשבון

כיצד למלא את השדות

מחשבונים וכלים היכולים לסייע

מחשבון מס רכישה

מחשבון משכנתא

למחשבונים נוספים

המדריך לקניית הדירה

מדריך שיפוצים