מה זה זכות לדירה - בדיקת בעלות על דירה

כל רוכש דירה חייב לדעת כי בעצם הוא רוכש שני "מוצרים" נפרדים - לא רק בדיקת בעלות על הדירה או זכות לדירה. כל אחד ואחד מהם דורש בדיקות רלוונטיות כדי להגיע להחלטה האם הדירה אטרקטיבית מבחינתו או לא. עו"ד שי עמית

דירה היא קודם כל נכס מוחשי, הכולל קירות, חלוקה לחדרים, פרטי גימור שונים וכו'. אולם, יחד עם הדירה ישנן זכויות משפטיות אשר מהוות למעשה את הבסיס המשפטי - מסחרי לנכס הנרכש. מטבע הדברים, הזכויות המשפטיות הינן בלתי מוחשיות, נסתרות ודורשות ידע בסיסי כדי לבחון אותן, אולם אסור לדלג על שלב בדיקת הזכויות המשפטיות, מאחר והן חשובות לא פחות מהמבנה עצמו.

במדינת ישראל ישנם סוגים שונים של זכויות. הזכות המלאה והטובה ביותר היא זכות בעלות פרטית הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). אדם שרוכש דירה הרשומה בבעלות פרטית בטאבו, רוכש זכות פשוטה וברורה, כאשר היתרון הגדול ביותר בכך הינו הגמישות לעשות בזכות כל דבר, מבלי לקבל הסכמות או "טובות" מצד שלישי כלשהו. ניתן בכל עת למשכן את הזכות, להחכיר אותה, למכור אותה לתת אותה במתנה, לשנות את הבניה וכו'. מובן כי אינני נכנס להשלכות המס של כל פעולה כזו, אולם היכולת לבצע את הפעולות האלה באופן פשוט ומיידי, מהווה יתרון גדול.

דברים שאפשר ללמוד בטאבו

כיצד בודקים את הזכויות ביחס לדירה הרשומה בטאבו? פשוט מאוד, מוצאים נסח רישום מלשכת הטאבו באזור בו מצויה הדירה. כיום ישנן חברות המאפשרות להזמין, תמורת עמלה, נסח רישום באמצעות טלפון, פקס או דוא"ל. בנסח ניתן לראות באופן פשוט את מצב הזכות, מי בעלי הזכות, האם הדירה משועבדת, אילו הערות או עיקולים רשומים עליה וכיוצא באלה אינדיקציות ביחס לטיב הזכות.

נעיר כי השלמת הליך הרישום של דירה מתבצע כאשר הבנין בו מצויה הדירה נרשם כבית משותף, וכל אחת מהדירות בבית המשותף מקבלת מספר חלקת משנה נפרד, אשר מוצמד ונרשם על שם בעל הזכות. המצב שונה כאשר על קרקע פרטית מקימים בנין שלא נרשם כבית משותף, ואז לכל בעלי הדירות יש יחד (במושע) חלק יחסי בקרקע, ובאמצעות הסכם חלוקה, מייחדים לכל בעל דירה את זכות השימוש הייחודית בדירה בה הוא מתגורר.

מדובר במצב לא אידאלי, ומומלץ מאוד לפעול לרישום בית משותף, דבר המקל על היכולת לבצע עסקאות ביחס לדירה. למעלה מ- 90% מהקרקעות בישראל רשומות על שם מינהל מקרקעי ישראל, ולכן מרבית הדירות אינן בבעלות פרטית של רוכשיהן, אלא הבעלות היא של המינהל ורוכש הדירה מקבל זכויות חכירה.

משמעות הדבר, היא כי בעל הדירה מתגורר בה למעשה, כשוכר (חוכר) של מינהל מקרקעי ישראל, תמורת דמי חכירה שנקבעים בהסכם וכפוף לתנאים הקבועים בהסכמים הסטנדרטיים של המניהל. בעל זכות החכירה צריך לבקש את הסכמת המינהל לפעולות מסוימות שהוא מבקש לעשות ביחס לנכס, כגון תוספת בניה, שעבוד או מכירה, כאשר בחלק מהמקרים ידרש לשלם למינהל "מס" או אגרה בגין הפעולה, כגון תשלום דמי היתר או דמי הסכמה או הגדלת דמי חכירה. בנוסף, יסבול רוכש זכות החכירה מהמינהל מהפרוצדורה הסבוכה והבלתי יעילה של מנגנוני המינהל. כל אישור או הסכמה מהמינהל, אפילו אם מדובר בהעברת דירה במתנה לאחד מילדכם, עלולים לגרור אתכם למסע מייסר בין מסדרונותיו הבלתי נעימים של מינהל מקרקעי ישראל ובזבוז זמן מרגיז.

חשיבות ההיוון

לפני שנים לא רבות החל המינהל להציע לחוכרים להוון את זכויותיהם, היינו לשלם מראש סכום חד פעמי מופחת בגין דמי החכירה לשנים הבאות (בדרך כלל ל- 49 שנים), ולקבל תנאי חכירה מהוונים, שהינם זכות משופרת בהרבה מזכות חכירה רגילה. לרב, התשלום כולל חכירה ל- 49 שנים ועוד 49 שנים נוספות, ללא צורך לשלם דמי חכירה בתקופה זו, וכן יש פטור ממרבית תשלומי ה"מס" למינהל הנדרשים מבעל זכות חכירה רגילה.

כיום, רוכש דירה בבית משותף שזכויותיה מהוונות, נמצא במצב דומה לזה של בעל זכות בעלות פרטית. בדיקת זכויות ביחס לחכירות מהוונות בבנינים הרשומים בטאבו, ניתן לבצע באמצעות הוצאת נסח רישום והרישום משקף את הזכויות באופן דומה לדירות בבעלות פרטית. אולם, קיימים מתחמים ובנינים רבים, שטרם נרשמו מסיבות שונות בטאבו, וביחס אליהם יש להוציא מסמך המכונה "אישור זכויות" ממינהל מקרקעי ישראל, אשר דומה במהותו לנסח רישום.

קבוצה גדולה נוספת של דירות, הינן דירות על קרקע של המינהל אשר נבנו ע"י חברות משכנות ורישום הזכויות ביחס אליהן מתבצע במשרדי החברות המשכנות או עורכי דינם. במצב זה יש לדרוש גם אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל, וגם אישור זכויות מהחברה המשכנת. בעצם ישנה תחנה נוספת שעל רוכש הזכויות לעבור בכל פעולה שהוא מבצע, ומובן כי אין זה מצב רצוי מאחר והוא מסרבל עוד יותר את השימוש בזכויות. בעבר, ניצלו החברות המשכנות את העובדה כי הן מבצעות את רישום הזכויות, והתנו מכירת זכויות בדירה, בתשלום מעין עמלת טיפול, בשיעור שהגיע אף ל- 0.5% ממחיר המכירה.

לפני מספר שנים הסדיר צו מיוחד את גובה עמלת הטיפול שרשאית חברה משכנת לגבות, והיא עומדת על מספר מאות שקלים בלבד, ללא קשר למחיר המכירה. סיכומו של דבר, חשוב לבדוק מראש את הזכויות הנרכשות, תוך קבלת יעוץ מבעל מקצוע מתאים, ולודא כי בסוף תהליך רכישת הדירה, הזכויות ירשמו על שמכם באופן ראוי.

הכותב הוא עורך דין המתמחה בנדל"ן

שלח מייל לשי עמיתמחשבון משכנתא

בקרת מבנים וליקויי בנייה:
חובה עם קבלת הדירה
זכרון דברים
הזכויות המשפטיות בדירה
הבדיקות החשובות בעיריה
מס שבח ומס רכישה
העברת החזקה בדירה
לוח התשלומים הנכון
עמותות לבנייה עצמית
בנייה עצמית או רכישה מקבלן
מי מחזיק בקרקע שעליה בונה הקבלן
רכישת דירה הנייר - הסיכונים וההגנות
סוגי הבטחונות שהקבלן יכול להציע
ערבות חוק המכר - על מה להקפיד
הפרת חוזה מצד הקבלן
תשלום דמי תיווך למספר מתווכים
קניית דירה בחברת גוש חלקה
הבטחת שכר דירה