חוקים וקישורים לאתרי ממשלתיים בתחום

אספנו עבורכם קישורים שימושיים - לאתרים ממשלתיים, הסברים משפטיים ועוד.

חוק המתווכים במקרקעין חוק המתווכים המלא. כנסו וקיראו את החוק, או הורידו אותו למחשב.

חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

חוק רישום קבלנים

חוק הלוואות לדיור

חוק המכר דירות לשון החוק שנועד להגן על רוכשי הדירות

תקנות המכר תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה)

רשות מקרקעי ישראל רמ"י - לשעבר ממ"י - הגוף המחזיק ב-90% מקרקעות מדינת ישראל

מיסוי מקרקעין - באתר משרד האוצרהכניסה לכל המידע על מיסוי מקרקעין באתר משרד האוצר. מחשבונים, תקנות וחוקים.