אתגרים ממשלתיים וממלכתיים בתחום הנדל"ן

אספנו עבורכם קישורים שימושיים - לאתרים ממשלתיים, הסברים משפטיים ועוד.

משרד הבינוי והשיכון

מכרזי מקרקעין - ברשות מקרקעי ישראל

משרד המשפטים הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים

המרכז למיפוי ישראל - מפ"י

מנהל התכנון מה מתוכנן באיזורכם? אילו תוכניות גדולות נמצאות על הפרק? המקום לגלות את כל זה

רבית משכנתא של בנק ישראל נתוני הרבית הממוצעת של בנק ישראל למשכנתאות - צמודות ולא צמודות. ניתן להוריד קובץ אקסל של הנתונים.