אי התאמה בשטח הדירה

במקרים רבים ישנה אי התאמה בין שטח הדירה כפי שהוא מופיע בפרוספקט שמפיץ הקבלן באתר המכירות לבין הדירה עצמה ולשטח כפי שהוא מופיע בתוכניות האמיתיות. מאת נציג דור ביקורת מבנים

לצערינו, יש מקרים בהם קבלנים משווקים את דירותיהם בפרוספקטים המפרטים את תוכניות הדירה והמפרט הטכני שלה. כמו כן בפרוספקטים אלו מציינים הקבלנים את שטח הדירה. לצערם של לא מעט דיירים מתגלה ששטח הדירה שרכשו שונה בפועל משטח הדירה שהופיעה באותו פרוספקט ערב הרכישה.

פיצוי משפטי על חסר של 6 מ"ר בשטח הדירה

שטח הדירה הינו מרכיב חשוב לקביעת ערך הדירה ומהווה שיקול מהותי לרוכש לבחור את דירתו מבין כמה דירות פוטנציאליות לרכישה.

בית המשפט 677/05 צוקלר נ' לחאם בפס"ד זה פסק בית המשפט פיצויים לעותר בגין חסר של 6.46 מ"ר בשטח הדירה.

מדי שנה משפצים בישראל 120 אלף דירות

את הפיצוי קבע בית המשפט לפי העלות הממוצעת למ"ר בדירה לפי מה ששילם העותר למוכר.

לפי פרשנות בית המשפט לחוק ,האדם הסביר לא אמור לדעת לחשב שטח של דירה מתוך קריאת תוכניות גם מפאת קושי החישוב המתמטי וגם מפאת אי ידיעת התקנות לחישוב שטח הדירה(ברוטו נטו,עם מרפסות קירות פנימיים וכו)

פס"ד שקבע חותם ומשמש הלכה לעניין שטחי דירה הוא פסק דין ורדי 934/85 ורדי יצחק ואח' נ' מליבו בע"מ ואח'

לעותרים נמסר פרוספקט ובו מידות הדירה ושטחה הכולל.במסמכים שהוגשו לעותרים מאוחר יותר ע"י הקבלן ,לא נכתב מה שטח הדירה ,לא בחוזה ולא במפרט הטכני.

במצב דברים זה, בצדק ראה בית המשפט בפרוספקט מסמך מחייב, כי מה שכלול בו [ולענייננו - רישום מפורש של שטחי הדירות] - היווה נתון שלא נסתר ע"י מסמך מאוחר יותר.

מדריך למוכרי דירה

מדריך לרוכשי דירה

חוק המכר דירות

בחירת חברה לביקורת מבנים

אי התאמה בגודל דירה

ליקוי בדלת הממ"ד

עמודים בדירה שווים פיצוי