תקופת חוק המכר דירות אחריות על ליקויי בניה

תקופת הבדק חוק המכר דירות הוא זה שאמור להגן עליכם בפני ליקויי בנייה או אי מתן שירות על ידי הקבלן. הנה כמה כלים וטיפים כיצד לעשות בו שימוש וכיצד להבטיח במסגרת חוק המכר דירות אחריות. נכתב על ידי נציגי דור ביקורת מבנים.

במדינת ישראל נמכרות מידי שנה 80,000 יחידות דיור. איכות הקבלנים במדינתנו, מבלי להכליל,אינה משמשת לנו כגאווה מול העמים ולכן יש צורך במתן סעד לרוכשי דירות שנתקלים באי התאמות, או באי מתן שרות מצד הקבלן שמכר להם את הדירה. ניתן למנוע בעזרת חוק המכר דירות ליקויי בניה, והוא הכלי העיקרי העומד לרשותנו.

תקופת הבדק חוק המכר דירות - עד 7 שנים

תקופת הבדק חוק המכר דירות ליקויי בניהלצערנו גם היום, יש קבלנים שעדיין לא מקפידים על איכות בנייה גבוהה, לא עומדים בכל תיקני הבנייה ולא עומדים בכל הבטחותיהם ערב מכירת הדירה לרוכשים. לצורך כך חוקק חוק שנקרא "חוק מכר דירה (התשל"ג) 1973. בפועל מטיל חוק המכר דירות אחריות על הקבלנים ובכך מגן על רוכשי דירות מפני אותם מצבים בהם אין עמידה בתנאי המכירה ו/או התגלו בדירה ליקויים, אי התאמות והקבלן לא לוקח אחריות.

תקופת הבדק חוק המכר דירות עומדת על 7 שנים. חוק מכר דירה מחייב קבלן לתקופת אחריות של תקופת בדק בית ועוד שלוש שנים מיום סיום תקופת הבדק. בדיני חוזים האחריות שחלה על הרוכש מצד הקבלן היא ל- 7 שנים.

אחריות הקבלן חלה על ליקויי בניה (רטיבות,סדקים,ריצוף וכו') על בנייה שלא ע"פ תקני הבנייה ועל כל אי התאמה בין תוכנית הדירה והמפרט הטכני לבין מה שהתקבל בפועל.

חוק המכר דירות אחריות בכל מקרה!

ישנם מקרים שקבלן מחתים אתכם על כתב וויתור תביעות עתידי כתנאי לקבלת המפתח או לכל עניין אחר. חשוב לדעת שמסמך כזה אינו תקף ונוגד את החוק וגם אם כבר חתמתם עליו, עדיין אין לו תוקף ואינו יכול למנוע מכם לתבוע את זכויותיכם לתיקונים ואו פיצויים באם יתגלו כאלו בעתיד.

כמו כן, החוק מחייב אתכם לתת הזדמנות למוכר לתקן כל ליקוי הניתן לתיקון ועל המוכר לתקנו תוך זמן סביר. אז לפני שרצים לתבוע את הקבלן חשוב לתייק כל פנייה לקבלן עם ציון הליקויים בכתב ותאריך ולוודא קבלת התלונות במשרדי הקבלן.

מדריך למוכרי דירה

מדריך לרוכשי דירה

חוק המכר דירות

בחירת חברה לביקורת מבנים

אי התאמה בגודל דירה

ליקוי בדלת הממ"ד

עמודים בדירה שווים פיצוי