ליקויי דלת ממ"ד - דלת ממ"ד המצרה פרוזדור

אחד המאפיינים של דלת הממ"ד היא העובדה שזו הדלת היחידה בבית הנפתחת מטעמי בטיחות לכיוון חוץ ולא לפנים החדר. במידה והקבלן אינו מקפיד, עניין זה יכול לגרום לליקוי: הצרה מוגזמת של המסדרון

בניגוד לשאר פתחי הבית כולל החדרים, בהם כיוון פתיחת הדלת הוא לעולם ע"פ תקן כיוון פנים החדר,דלת הממ"ד מטעמי בטיחות תיפתח לכיוון חוץ לחדר.

בהרבה מאוד דירות נמצא שהממד הוא לאורכו של המסדרון ולכן רצוי שהדלת במצב פתוח תיכנס לנישה בקיר.אם אין כך הדבר והדלת בהיותה פתוחה בולטת אל המסדרון ובכך מצרה את רוחבו אז נחשב הדבר לליקוי יסודי שלא ניתן לתקנו.

רוחב מינימאלי לדלת ממ"ד על פי חוק

הצרת המסדרון ע"י דלת הממד מהווה ליקוי משתי סיבות.

1.קבע המחוקק את רוחב המסדרון המינימאלי (תלוי באורך המסדרון) ודלת בולטת מצרה את הרוחב התקני.

2.מפגע בטיחותי להולכים במסדרון באם תיפתח הדלת לכיוונם באופן פיתאומי.

סיכון זה המופיע בסעיף 2 קיים גם לגבי דלת הנפתחת לכיוון המטבח ומהווה חסימה לעוברים למטבח או ממנו.

ליקוי דלת ממ"ד שאינו ניתן לתיקון!

תרופה לליקויים שהם ביסודות כמקרה זה לא קיימת ולכן החוק קובע עליה עניין של ירידת ערך.

במקרים שנידונו בבתי המשפט נקבעו פיצויים על פי הערכות שמאי מקרקעין מטעם בתי המשפט או מטעם התובעים על עשרות אלפי שקלים.

מדריך למוכרי דירה

מדריך לרוכשי דירה

חוק המכר דירות

בחירת חברה לביקורת מבנים

אי התאמה בגודל דירה

ליקוי בדלת הממ"ד

עמודים בדירה שווים פיצוי